Качествени бижута

Перли.БГ доставя само бижута от сребро, които са проверени и маркирани с държавния знак за сребърни бижута, а той е :

стилизиран житен клас с добавен отдясно титър (съдържание на чист благороден метал) на среброто 925.Този знак е  гаранция, че ще получите наистина качествени продукти.
 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ЗНАЦИ ЗА МАРКИРАНЕ НА ЗЛАТНИ И СРЕБЪРНИ ИЗДЕЛИЯ
 
Съгласно чл. 41, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, в търговските обекти, в които се предлагат за продажба златни и сребърни изделия, се поставя информационна табела на видно място за задължителните държавни знаци за маркиране и изображенията им съгласно приложение № 3а от Наредбата. Образци на държавните знаци за маркиране:
 

Маркировка на благородни метали

 

 

Регистриран търговец на благородни метали - Конкорд Къмпани ЕООД