Отзиви

Вижте отзивите от клиенти на Перли.бг. Значката "Потвърден купувач" означава, че клиентът наистина е закупил съответния продукт и е предоставил своето мнение за потребителското си преживяване. 
Всеки клиент има право да закрие своето име, като вместо него се показва надпис "Скрито име на клиент".
Благодарим ви!