Общи условия

ВНИМАНИЕ! Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия или сте под 18г., моля не използвайте този уеб сайт.

 

Уважаеми ползватели, преди да направите поръчка от сайта Perli.bg, Вие се съгласявате и приемате настоящите общи условия за ползване на уеб страницата на онлайн магазн “Перли”, както и с условията за подаване на поръчка на стоки и извършване на доставка („Общи условия“).

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящите Oбщи условия са предназначени за уреждане на взаимоотношенията между "Конкорд Къмпани" ЕООД, ЕИК 131071313, нарично за краткост “Доставчик” и клиентите, наричани по-долу “Ползватели”, на платформата за електронна търговия perli.bg, наричана по-долу “Perli.bg” и/или “Сайт”).

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
 • Наименование на Доставчика: "Конкорд Къмпани” ЕООД 
 • Седалище и адрес на управление:: гр. София, ж.к. Овча купел 2, бл.19, вх.А 
 • Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София, бул. Янко Сакъзов №52
 • Данни за кореспонденция: гр. София, гр. София, бул. Янко Сакъзов №52
 • Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите 

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24 

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22 

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

(3) Онлайн решаване на спорове

Европейска комисия

Уеб сайт:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

 1. Perli.bg e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет www.Perli.bg, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:
 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата Perli.bg;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата Perli.bg електронни средства за разплащане.
 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата Perli.bg;
 6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата Perli.bg чрез интерфейса на страницата на Perli.bg, достъпна в Интернет;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата Perli.bg в Интернет;
 8.  Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.
 1. Доставчикът в платформата Perli.bg организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
 2. Ползвателите сключват с Доставчика в платформата Perli.bg договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://www.perli.bg/, като се използва интерфейса на платформата или по телефон. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.
 3. По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата perli.bg се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в платформата perli.bg.
 4. Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата perli.bg възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата perli.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата perli.bg.
 5. Ползвателят и Доставчикът в платформата perli.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
 6. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.
 7. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на платформата perli.bg.

IV. АВТОРСКИ ПРАВА ВЪРХУ СНИМКИТЕ

 1. Доставчикът като създател и собственик на този сайта Perli.bg разрешава Ползвателите да зареждат и разглеждат всички материали и снимки, които са публикувани в него единствено за лична употреба с нетърговска цел и при условие че спазват и се съобразяват с всички авторски права и съответните означения.
 2. Снимките в този Сайт са авторски и носителят на авторското право е дружеството “Конкорд Къмпани” ЕООД. Всички те са електронно маркирани и защитени от копиране, като всички „сурови файлове” от тях са архивирани и служат за идентификация на оригиналите при съдебни спорове. Не се разрешава материалите /снимки/ от него да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена, търговска или друга цел. 
 3. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

V. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

 1. Регистрацията на потребителски профил в Perli.bg НЕ е задължителна, за да използвате сайта, да правите поръчки или да задавате въпроси посредством предоставените форми за попълване.
 2. За да използвате пълните предимствата на потребителски профил в Perli.bg обаче, първо трябва да регистрирате такъв. С него ще получите възможност да извършвате по-лесно заявки за закупуване на предлаганите в Perli.bg стоки без последващо потвърждение от нас по телефона, както и редица предимства като съхраняване на данни за доставката, трупане на бонус ZEN Перли®, които в последствие може да използвате за намаление на част или цялата цена на предлаганите от нас стоки, удобен преглед на историята на минали поръчки, техния статус и съдържание, опция за запазване на продукти в списък с желания, за да следите по-лесно тяхната цена, да оставяте коментари в сайта, да се възползвате от специални промоционални предложения и т.н.
 3. При регистрацията трябва да въведете адреса, който ще се използва за доставка, Вашето име и фамилия, e-mail, телефон(и) за връзка. Необходимо е да изберете псевдоним (вашият имейл адрес) и парола. След като се регистрирате успешно, при всяка отделна поръчка, имате възможност да коригирате Вашия телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката. С отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия" Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електрон. ната търговия, с което декларира, че е запознат с настоящите "Общи условия" и ги приема.

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 1. Дружеството "Конкорд Къмпани" ЕООД е регистрирано в Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) като администратор на лични данни. 
 2. Доставчикът в платформата Perli.bg предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
 3. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът на платформата Perli.bg има право да изпраща по всяко време електронни съобщения (чрез email, SMS, съобщения в платформи за комуникация като Viber, Telegram, Whatsapp) към Ползвателя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя в електронния магазин на Доставчика в платформата Perli.bg.
 4. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът на платформата Perli.bg има право да събира, съхранява и обработва данни, свързани с поръчки на стоки от Сайта, по-специално: имена, телефон, адрес, и-мейл, IP адрес, както и данни за поведението на Ползвателя при използването на електронния магазин  на Доставчика в платформата Perli.bg. Със завършване на регистрацията си или попълване на данни при поръчка на сайта без регистрация или при поръчка по телефона, Ползвателят доброволно дава своето изрично и недвусмислено съгласие предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Доставчика, служители и/или лица, които работят под неговото ръководство и/или указания, както и от партньорите на Доставчика и/или други юридически и физически лица, с които Доставчикът си сътрудничи с цел приемане, обработване, изпращане и доставка на поръчаните от Ползвателя стоки; за целите на директния маркетинг и реклама; както и с цел комуникация с Ползвателя относно направена поръчка.
  1. Срок за съхранение на личните Ви данни свързани с поръчката и доставката на стоки (имена, телефон, адрес, и-мейл, IP адрес, поръчки, начислени бонус точки) - До изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви. Тук можете да подадете заявка за изтриване/промяна на данни или изтриване на акаунт.
 5. Доставчикът няма намерение да получава конфиденциална или защитена информация от Ползвателите чрез сайта. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до Perli.bg с цел получаване на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. Досатвчикът използва личната информация с цел да установи по-добре Вашите нужди и интереси и така да можем да Ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да Ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с Вас, да Ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.
 6. Сайтът използва т.нар. "cookies" за Ваше удобство и запазване на информацията в процеса на поръчката. Срокове за съхранение и видове "бисквитки":
  1. _ga, _gac, _gid, _zlcmid - използва се за проследяване на поведението на потребителя, за да подобрим неговото потребителско изживяване на нашия сайт - срок на съхранение: 26 месеца.
  2. cookieconsent_status - запазване на потребителско предпочитание - срок за съхранение: 1 година.
  3. jv_ - чат на живо и докато сърфирате из страниците - 1 ден
  4. PHPSESSID, currency, cpsession - необходими за правилното функциониране на сайта - срок за съхранение: 1 ден
 7. Личните данни, които Perli.bg получава при регистрацията на потребителски профил, ще бъдат използвани единствено за обслужване на Ползвателите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с Ползвателите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Доставчикът гарантира, че тези данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите предвидени в действащото законодателство.
 8. Потребителският профил на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на Perli.bg, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на Ползвателя, който си направил такъв профил.
 9. Можете да заявите изтриване на акаунта си от тук.
 10. Потребителят има право на информация и достъп до обработваните от Доставчика негови лични данни при условията и реда предвидени в Закона за защита на личните данни. При упражняване на правото си на достъп Ползвателят има право по всяко време да поиска потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват (в случай че е налице разкриване); да получи съобщение до него в разбираема форма, съдържащо личните му данни, както и информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до него.
 11. Можете да заявите извадка от базата данни, съдържаща всички ваши данни тук.
 12. Във връзка с личните данни, предоставени чрез платформата Perli.bg, Потребителят има право на информираност, достъп до собствените си лични данни; коригиране (ако данните са неточни); изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“); ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни; възражение спрямо обработването на негови лични данни.
 13. Ползвателите, абонирани за информационния ни бюлетин (е-Бюлетин), могат да прекратят абонамента си по всяко време като маркират съответното поле (чек бокс) в профила си.
 14. Можете да забраните използването на бисквитки във Вашия браузър:

Например за браузър „Internet Explorer“ файловете „бисквитки“ могат да бъдат променяни от Инструменти (Tools) -> Интернет опции (Internet Options) -> Поверителност (Privacy); в търсачката Mozilla Firefox: Инструменти (Tools) -> Опции (Options) -> Поверителност (Privacy); докато в търсачката Google Chrome: Настройки (Settings) -> Разширени настройки (Show Advanced Settings) -> Поверителност (Privacy) -> Настройки за съдържание -> файлове „Бисквитки“ (Cookies). Начините за достъп могат да се различават в зависимост от използваната версия на търсачката.

Подробности за управлението на файловете „бисквитки“ при мобилните телефони или други мобилни устройства могат да се открият в упътването/ инструкцията за ползване на даден телефон или мобилно устройство.

 1. Ограничаването на употребата на „бисквитки“ в дадено устройство, прави невъзможно или значително затруднява правилното използване на Интернет магазина, например свързано е с невъзможност за поддържане на потребителската сесия след влизане в Профила.

VII. ПОРЪЧКА/ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ

 1. Ползвателят сключва с Доставчика в платформата Perli.bg договор за покупко-продажба на избраните стоки. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика.
 2. Поръчките се осъществяват единствено а територията на Република България.
 3. Поръчките се приемат на Сайта 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. За да се генерира поръчка през сайта, не е задължително да регистрирате потребителски профил. Поръчването на определена/и от Ползвателя стока/и се извършва по няколко начина:
 1. чрез бутона "Купи" на страницата на всеки продукт или чрез бутона "Добави в количката" на страница със списък от продукти.

Тези бутони добавят избрания продукт в потребителската количка, след което Ползвателят има възможност да добави още продукти в нея или да продължи към завършване на поръчката. При завършване на поръчката, Ползвателят има възможност да прегледа продуктите, които е решил да закупи, техните цени и крайната сума за плащане, както и да се възползва от допълнително намаление, ако разполага с бонус ZEN Перли или ваучер за отстъпка, или друг промоционален код. Ползвателят може да завърши поръчката с вече регистриран потребителски профил, да регистрира нов профил или само да попълни изискваните данни за платец и получател на пратката: имена, e-mail, телефон, адрес, както и да избере начина на плащане.

След финализирането на поръчката и изпращане на така направената заявка, на посочения e-mail ще бъде изпратено потвърждение със записа на въведената информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и други) потребителят ще бъде уведомяван от наш оператор по е-майл или телефон за наличността на поръчания артикул и ако няма такава в момента той може да ви предложи сходен такъв и при одобрение от вас ще пристъпим към изпълнение на поръчката, като статуса на текущата, както и на предишни поръчки, потребителят може да следи и от своя потребителски профил в Perli.bg, ако e използвал такъв.

 1. по телефон – 0897849954, 0897849950, 029461378. Ползвателят прави заявка за поръчка на някой от посочените телефони за избраните от него стоки, като предоставя на оператора на Perli.bg необходимите данни за извършване на доставката (име на получател, адрес на доставка и имейл адрес задължително!.) и други специални изисквания за изпълнение на поръчката, ако има такива. Поръчка по телефона без получено обратно потвърждение на посочен валиден имейл адрес на Потребитела, може да бъде отказана.

4. Опция "Преглед" - опцията означава оглеждане на артикула само отвън, без отваряне на кутията и преглеждане на съдържанието, без разкъсване на опаковка, целофана и тн.!

а. Парфюмерия и козметични артикули като сенки, палитри, червила, спирали и всякакви други продукти, които нямат външна опаковка от целофан НЕ СЕ изпращат с опция преглед и опция тест.

Поръчките и запитванията от страна на Ползвателите се обработват от операторите на Perli.bg в рамките на работното време, обявено в раздел За контакти.

 

VII. ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА

 1. Цената на всяка стока с включени данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока на платформата Perli.bg.
 2. Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Всички цени са крайни и включват всички данъци и такси и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Всички цени, посочени на Сайта, са в български лева. Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите в рубриката “Срокове и доставка” или на страницата на всеки продукт. Към цената на поръчаните стоки може да бъде добавена и такса за доставка, в зависимост от начина на доставка. Доставчикът не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние.  Списък с продуктите, на които не се добавя такса за доставка -Това са всички поръчани продукти без значение на тяхната стойност, но изпратени за получаване до офис на Еконт в страната със стандартна доставка.

Списък с продуктите на които се добавя такса за доставка – Това са всички продукти без значения на тяхната стойност, които са поръчани за доставка до физическия адрес на Ползвателя с експресна доставка.

Доставчикът има право да променя обявените в сайта Perli.bg цени, без предварително да уведомява Ползвателите за това. При допуснатa техническa грешкa при публикуване на цените в Perli.bg, Доставчикът има право да откаже поръчката и не дължи обезщетение, като в такъв случай Доставчикът се задължава да върне предварително заплатената от Позлвателя сума, ако има такава.

Поръчки без потвърждаване на цена и наличност по телефона не се изпъляват, освен в случаите на плащане от разстояние.

IX. ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

 1. Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини: 
 1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност - в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок и може да Ви предложим подобен или сходен по цвят и вид продукт, който трябва да бъде одобрен от Вас.
 2. Не е извършено плащане (или има забавяне на плащането) от страна на Ползвателя, ако е избрал банков превод.
 3. Ползвателят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.
 4. Липса на телефон за контакт с Ползвателя.
 1. При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи по изпращане или приемане на стоките са за наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.

X. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

 1. Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Oбщи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата Perli.bg.
 • Плащане при доставка (наложен платеж): При получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера.
 • Плащане по банков път: Заплащането на дължимата сума се извършва чрез банков превод в указаната от Perli.bg банкова сметка; при получаване на стоката не дължите плащане на куриера.

IBAN: BG78FINV91501016392173, Банка: ПИБ

 • Плащане през ePay.bg (поддържа плащане с карти Борика, Euroline, Maestro, Master Card, Visa Electron, Visa Classic): При избиране на този метод ще бъдете прехвърлени към страницата на ePay.bg, за да финализирате транзакцията; след постъпване на плащането в нашата система започва обработката на Вашата поръчка; при получаване на стоката не дължите плащане на куриера. 
 • Директно плащане с карти (MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron/Classic, Vpay и JCB). Заплащането се извършва чрез системата на epay.bg. При избор на този метод ще бъдете прехвърлени към страницата на epay.bg, за да извършите плащането. При получаване на стоката не дължите плащане на куриера; не е нужна регистрация на профил.

Важно: Съгласно условията на обслужващата банка, името на получателя написан в поръчката трябва да съвпада с името на човека, който реално приема пратката от куриера! (Може да бъде поискан документ за самоличност).

XI. ДОСТАВКА

 1. Доставката се извършва с куриерска фирма Еконт или Спиди, като може да бъде до адреса на получателя или до избран от него офис на фирмата в града.
 1. Стандартна, безплатна доставка до офис на куриер или до Ваш адрес - за поръчки над 60 лева - 1-2 работни дни.
 • Неприети пратки до 7 работни дни от датата на получаване ще бъдат автоматично връщани.
 • В случаите, когато не вземете поръчката си в рамките на 7 дни от куриер, за всеки следващ ден се таксува престой (магазинаж) от 4.80лв. (с ДДС), според тарифата на куриерската фирма. Желанието за задържане на пратката след седмия ден трябва да бъде писмено заявено от клиента.
  При поръчка Вие се съгласявате с общите условия на сайта и се задължавате да освободите пратката от куриер. Ако желаете да се откажете, то би следвало да заплатите куриерската услуга, която вече дължите.
  При отказ за получаване или заплащане на куриерските услуги, ние ще използваме условията на магазина, с които сте се съгласили и закона на Република България за решаване на случая, като всички разходи свързани с решаването на проблема ще бъдат поети от Клиента.
 1. Доставка до врата или офис за поръчки под 60 лева - (6 лв.)
 • Всички поръчки направени до 15 ч. се обработват и изпращат на същия ден и биват получени на следващия работен ден (при експресна доставка) или до 2 дни (при стандартна, безплатна доставка), включително и събота по желание на Ползвателял.
 • Всички поръчки направени след 15 ч. обикновено се обработват на следващия работен ден и се изпращат в него.
 • Вие ще бъдете уведомени чрез e-mail, в момента в който пратката Ви бъде предадена на куриерската фирма и е създадена товарителница, номерът на която ще присъства в уведомителния e-mail. Чрез този номер на товарителница, Вие лесно може да проследите придвижването на вашата пратка, като го въведете в сайта на съответната куриерска фирма.
 • Максимално време за обработка на поръчка и изпращането и е 48 часа
 • Максимално време за доставка от момента на направената покупка до получаването й е 4 работни дни. (в зависимост от избрания метод на доставка)
 • Еконт  ще ви уведоми с SMS за предстояща доставка и стойността на наложения платеж, ако има такъв.
 1. Получаване на поръчания продукт директно от реалния магазин на адрес - София, бул. Янко Сакъзов №52, всеки ден от 10:00 - 19:30,  неделя - 10:30 - 18:00.
 • Имате възможност да видите на живо и да изпробвате поръчаната от Вас стока.
 • Може да получите вашата поръчка след потвърждение за наличност по телефон 0897 849 954.

2. Максимално количество на продукти, изработени от благородни метали, които могат да бъдат изпратени без предварително плащане, са 3 броя с общо стойност до 1000 лв.

 

XII. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

 

 1. Всеки потребител (ако е физическо лице) по смисъла на Закона за защита на потребителя (ЗЗП), има право да върне закупената от него една или повече стоки в рамките на 30-дневен срок (удължен срок за връщане, съгласно програмата за 100% удовлетвореност на Perli.bg) от датата на получаването им, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина за връщането, и в случай, че те не са употребявани и не е увредена целостта на опаковката им и имат запазен търговския вид (налични са и фабрично закрепени всички етикети, стикери и сертификати и подаръчни кутийки, ако е имало такива!), в който е получена и са спазени условията по чл.55 от ЗЗП.
 2. Потребителят е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност до момента на тяхното връщане на Доставчика. Върнатата стока трябва да е придружена с всички съпътстващи я документи - касова бележка и/или фактура, сертификат за качество и др. 
 3. Връщането на артикула е възможно единствено, когато етикетът не е срязан и стои върху бижуто.
 4. Инициативата по самото изпращане е на Потребителя и то е за негова сметка заедно със застраховката. Изпращането от офиса на Спиди трябва да се извърши спрямо инструкциите описани в модула Връщане на стоки в сайта.
 5. Връщане на един или няколко артикули и тяхната застраховка и опаковка - е за сметка на клиента, като инициативата за доставката на връщаните артикули е негова и също така е негово право е да избере дали да я донесе лично в магазина или да я изпрати по куриер до офис на Спиди - Конкорд Къмпани ЕООД, София, офис Спиди №188 бул. Янко Сакъзов №56. Връщането трябва да се изпълни съгласно инструкциите за връщане от раздел Връщане на стоки от сайта. Адресът на магазина е посочен в раздел За контакти.
 6. И в двата случая пратките не трябва да бъдат изпращани с наложен платеж и трябва да бъдат добре опаковани и застраховани за цялата общата стойност на връщаните артикули и това трябва да стане за сметка на потребителя.Пратка изпратена с наложен платеж няма да бъде приета от Perli.bg и ще бъде върната на изпращача за негова сметка!

 

* ВРЪЩАНЕ НА ПРАТКИ СЛЕД УПРАЖНЯВАНЕ НА ОПЦИЯ    ПРЕГЛЕД ПРЕДИ ПЛАЩАНЕ

 

 

ВАЖНООпция "Преглед" - опцията означава оглеждане на артикула само отвън, без отваряне на кутията и преглеждане на съдържанието, без разкъсване на опаковка, целофана и тн.!

а. Козметични артикули като сенки, палитри, червила, спирали и всякакви други продукти, които нямат външна опаковка от целофан НЕ СЕ изпращат с опция преглед.

 

 

 1. Всички пратки изпращани от Доставчика на платформата Perli.bg са с разрешен преглед преди плащане, като при отказ от приемане, разходите по връщането и застраховката на пратка за поръчка са за сметка на Потребителя.Връщането трябва да се извърши съгласно Инструкциите за връщане от Раздел Връщане на стоки от сайта.
 2. Доставчикът на платформата Perli.bg възстановява по банков път сумите, получени от потребителя, без разходите за доставка до врата (ако са били начислени такива), не по-късно от 5 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ по реда описан в чл. 52 от ЗЗП (В случаи, в които потребителят изпълнява правото си на връщане на стоката, без да има несъответствие по вид и качество на продукта с офертата в магазина).
 3. При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от Доставчика на платформата Perli.bg. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Доставчика на платформата Perli.bg. При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 5 календарни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.
 4. При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката. 
  При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка. 
 5. Конкорд Къмпани ЕООД стриктно спазва вашите права според ЗЗП и приема за връщане всички поръчани от вас стоки, НО с изключение на упоменатите в закона изключения от хигенен характер, а именно:

  1.Козметични артикули за използване върху лице и очи !
  2.Козметични и парфюмерийни комплекти без опаковка от целофан!
  3.Бельо

 

XIII. ЗАСТРАХОВКА НА ПРАТКИТЕ

 

 1. Доставчикът на платформата Perli.bg застрахова за своя сметка изпратените пратки до размера на обявената стойност на съдържанието.
 2. Задължение на Ползвателя (получателя) е да отвори доставената пратка в момента на нейното получаване, в присъствие на куриера и да провери за щети по пратката или липси от нейното съдържание, които се дължат вследствие на транспортирането. 
 3. Рекламация за увредена пратка се прави в момента на получаване на пратката и в присъствието на куриер, с който се попълва констативен протокол в три еднообразни екземпляра. Констативният протокол е задължителен за валидността на покритите от застраховката щети и липси по пратката. Ползвателят (получателят на пратката) е длъжен да изиска оригинала и копие от протокола, след което да се свърже с представител на Perli.bg за завеждане на рекламацията. Perli.bg се ангажира с безплатна подмяна на повредения/липсващия артикул или възстановяване на заплатената от клиента сума, само след предоставянето на протокола от страна на Ползвателя.
 4. При връщане на вече приети и платени артикули в периода на удължения срок на връщане (30 календарни дни ), Потребителя е длъжен да застрахова за негова сметка всички върнати артикули.

Всички установени(с протокол в офиса на Еконт) щети и липси по върнатите артикули в следствие на повреди или кражби по време на път в следствие на не добре опаковани и укрепени артикули са за сметка на Потребителя при липса на платена застраховка!

 

XIV. ГАРАНЦИЯ НА СТОКАТА

 

 1. Всички стоки, предлагани в Perli.bg, са с 30-дневна гаранция за Удовлетвореност.
 2. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП:
  • чл.112.
   При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
   Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;
   възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
  • Чл.113.
   Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
   Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
   След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
   Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
   Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
  • Чл.114.
   При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
   разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
   намаляване на цената.
   Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
   Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
   Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл.115.
Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

 

XV. ОТГОВОРНОСТ

 

 • Ползвателят отговоря изцяло за вредите, които е причинил пряко или косвено на Доставчика, свързани с неоторизиран и/или неправомерен достъп и/или непозволено или злоумишлено използване на съдържанието на Сайта и предлаганите чрез него услуги. 
 • Доставчикът не носи отговорност при наличие на забава на Доставка на поръчка, дължаща се на неточно, невярно и/или непълно предоставен от Ползвателя адрес за доставка. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнени или забавени поръчки, когато това е резултат от непреодолима сила и/или случайни събития, включително природни сили, аварии, технически проблеми, неблагоприятни метеорологични условия и/или действия на трети лица, които обективно са довели до забавяне на доставката.
 • Доставчикът има правото да откаже да извърши Доставка до Ползвател, който с действията или бездействията си е дал повод на Доставчика да смята, че не може да изпълнява добросъвестно задълженията си, произтичащи от настоящите Общи условия.
 • Доставчикът на платформата Perli.bg, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелсва за каквито и да е щети включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др., произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт. В случай че в следствие на използването на този Сайт или материали от него от Ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка, оборудване или информация, Вие следва да поемете цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.
 • Максимално количество на продукти, изработени от благородни метали, които могат да бъдат изпратени без предварително плащане, са 3 броя с общо стойност до 1000 лв.

 

XVI. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР

 

 • Наличният софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партьори. Моля преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване определени от неговите собственици.

 

XVII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

 • С приемането на настоящите Общи условия, Ползвателят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения с цел Доставчикът да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да иска информация по най-различни въпроси, свързани с рекламните кампании, да провежда анкети и други. Потребителят има право да възрази срещу изпращането на непоискани търговски съобщения, чрез изпращането по info@perli.bg на писмен отказ от непоискани търговски съобщения.
 • Доставчикът има право по всяко време едностранно да променя настоящите Общи условия, без да е необходимо изричното предварително съгласие на Ползвателите. Доставчикът поема задължението да уведоми Ползвателите в разумен срок преди влизане в сила на измененията в настоящите Общи условия. За целта Доставчикът може по свой избор да извърши едно или няколко от следните действия: да изпрати съобщение до предоставения от Ползвателя електронен адрес за контакт; да постави съобщение в Сайта и/или в Потребителския профил на Ползвателя; да постави съобщение на Сайта или по друг начин. 
 • Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
 • За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
 • При възникнали проблеми във връзка с неуредени въпроси, Ползвателят има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за коресподенция адрес.
 • В случай че не може да бъде постигнато съгласие, всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

 

 

Дата на актуализация на Общите условия: 22.11.2021 год.

 

 

Стандартен формуляр за упражнение право на отказ при online покупки

 

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ...........................

/името на търговеца/

................................................................................

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 

................... ..................................

/Дата/

 

/Подпис на потребителя/

 

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

 • сключване на договора – при договор за услуги;
 • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.